Oferujemy skanowanie slajdów i negatywów w formatach od 35mm do 8x10 cali oraz zdj??, dokumentów, grafik i innych materia?ów nieprze?roczystych w formacie A4 i mniejszym.

Gwarantujemy najwy?sz? jako?? i przyst?pne ceny. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

je?li:

 • chcesz zarchiwizowa? wspomnienia utrwalone na negatywach, slajdach, filmach lub odbitkach,
 • cenisz sobie swój czas,
 • oczekujesz najwy?szej jako?ci w przyst?pnej cenie,
 • chcesz by? pewny, ?e zlecenie b?dzie wykonane rzetelnie i terminowo, a powierzony do skanowania materia? b?dzie traktowany z najwy?sz? dba?o?ci?,
nie musisz dalej szuka? - trafi?e? idealnie.

Do swojej pracy podchodzimy z pasj? - sami fotografujemy tradycyjnymi technikami i wiemy, jak wa?ne jest w?a?ciwe obchodzenie si? z na?wietlonymi b?onami oraz zdj?ciami.

zawsze dbamy o najwy?sz? jako?? ?wiadczonych us?ug

 • przed rozpocz?ciem skanowania filmów i zdj??, czy?cimy je z drobinek kurzu,
 • korzystamy z najwy?szej jako?ci skanera dedykowanego - Nikona Super Coolscan 9000 ED oraz p?askego - Epsona V700,
 • wszystkie nasze skanery s? oprofilowane z wykorzystaniem wzorców IT 8.7/1, co zapewnia zgodno?? kolorów skanu z orygina?em,
 • podczas skanowania korzystamy z technologii usuwaj?cej zarysowania oraz kurz Digital ICE (nie dotyczy to materia?ów srebrowych),
 • gdy to konieczne - korzystamy z technologii koryguj?cej wyblak?e kolory (Digital ROC),
 • poskr?cane filmy podczas skanowania utrzymywane s? idealnie p?asko dzi?ki u?yciu ScanAssist, co zapewnia idealn? ostro??,
 • zapisujemy pliki w wybranym przez Klienta formacie - JPG, TIFF lub DNG.

jako?? nie musi by? droga

Poniewa? nie eksperymentujemy na powierzonych nam materia?ach - skanowanie odbywa si? sprawnie i szybko - jeste?my w stanie zaoferowa? konkurencyjne ceny i krótkie terminy wykonania us?ugi.

www.skanowanie.org - skanowanie negatywów | skanowanie slajdów | skanowanie zdj??              © MC-Trade. Wszystkie prawa zastrze?one.

Polecamy: